Pla de Continguts

Community Manager

Aplicarem tècniques de creixement orgàniques per tal d’ampliar la teva comunitat. El Marketing de Continguts o Content Marketing és una forma de màrqueting que se centra a generar confiança i credibilitat als clients potencials proporcionant-los informació útil. El secret del Content Marketing a les xarxes socials és generar menys contingut i de més valor en lloc de molt de contingut de poca qualitat.

Tenir clar qui són els buyer persona d’una marca és imprescindible per crear i executar l’estratègia de Content Marketing. És el procés de crear i compartir contingut amb el públic objectiu. Des del moment que un usuari entra en contacte amb la marca, s’ha de tenir en compte quin contingut específic li mostrem per generar notorietat de marca, convèncer perquè actuï i faci un registre, compra o recompra.

 • Què inclou el Pla de Continguts?

 • Creació del perfil a 2 Facebook i Instagram (Si s’escau).

 • Publicacions en dos idiomes, català i/o castellà.

 • Creació del disseny i producció de 8 publicacions mensuals, optimitzant el contingut SEO.

 • Estratègia de Copywriting amb textos persuasius al CTA.

 • Creativitats, dissenys gràfics i contingut adaptats a l’imatge coorporativa.

 • Utilització dels hashtags amb més visualització del sector, en cada publicació.

 • Un administrador dedicat en exclusiva a les teves xarxes socials.

 • Informe bimensual sobre resultats de les publicacions.

Hi estic Interessat
Plan de contenidos Community Manager
 • Temes a tenir en compte.

 • Es realitza una cerca i anàlisi dels temes més rellevants a publicar decidits conjuntament amb el client en propi benefici de la marca.

 • El disseny de campanya busca la sinergies entre els formats “Carrusel” i les “Imatges úniques”

 • Si interessa contingut amb major visualització a curt termini, hi ha la possibilitat del format vídeo “Reel”

Exemple format “Carrusel”
Xarxes socials

Publicacions professionals per a les teves xarxes socials!

Podem dir que les xarxes socials són un mitjà molt econòmic i molt útil per arribar als clients potencials. Una inversió en xarxes socials, mitjançant una estratègia de Content Marketing, permetrà guanyar visibilitat digital i augmentar les teves vendes estalviant en marketing. Els resultats seran molt millors que els que es poden aconseguir per mitjans analògics.

Per a més informació sobre les xarxes socials llegiu l’article del nostre blog Social SEO, el posicionament de les xarxes socials

Pla de Continguts

Community Manager

Aplicarem tècniques de creixement orgàniques per tal d’ampliar la teva comunitat. El Marketing de Continguts o Content Marketing és una forma de màrqueting que se centra a generar confiança i credibilitat als clients potencials proporcionant-los informació útil. El secret del Content Marketing a les xarxes socials és generar menys contingut i de més valor en lloc de molt de contingut de poca qualitat.

Plan de contenidos Community Manager

Tenir clar qui són els buyer persona d’una marca és imprescindible per crear i executar l’estratègia de Content Marketing. És el procés de crear i compartir contingut amb el públic objectiu. Des del moment que un usuari entra en contacte amb la marca, s’ha de tenir en compte quin contingut específic li mostrem per generar notorietat de marca, convèncer perquè actuï i faci un registre, compra o recompra.

 • Què inclou el Pla de Continguts?

 • Creació del perfil a 2 Facebook i Instagram (Si s’escau).

 • Publicacions en dos idiomes, català i/o castellà.

 • Creació del disseny i producció de 8 publicacions mensuals, optimitzant el contingut SEO.

 • Estratègia de Copywriting amb textos persuasius al CTA.

 • Creativitats, dissenys gràfics i contingut adaptats a l’imatge coorporativa.

 • Utilització dels hashtags amb més visualització del sector, en cada publicació.

 • Un administrador dedicat en exclusiva a les teves xarxes socials.

 • Informe bimensual sobre resultats de les publicacions.

Hi estic Interessat
Xarxes socials

Publicacions professionals per les teves xarxes socials !

Podem dir que les xarxes socials són un mitjà molt econòmic i molt útil per arribar als clients potencials. Una inversió en xarxes socials permetrà guanyar visibilitat i augmentar les teves vendes estalviant en marketing. Els resultats seran molt millors que els que es poden aconseguir per mitjans analògics.

Per a més informació sobre les xarxes socials llegiu l’article del nostre blog Xarxes Socials per a tothom. Quina és la meva?

Hi estic Interessat