Plan de Entrenamiento para Clubs Deportivos

Entrenaments per a Clubs

Social Media per la gestió esportiva

Aquest Pla d’entrenament digital per a clubs esportius és l’únic que està segmentat per un sector molt concret, l’esportiu. L’objectiu és facilitar la comunicació entre els jugadors i pares de jugadors amb el Club. Apareixen tasques que es fan pesades al llarg de la temporada com la informació corporativa, esdeveniments i competicions, novetats, elaboració de tràmits de certificats mèdics, informació sobre l’actuació davant una lesió, etc…
Informació que a vegades no arriba a les famílies i que proposem resoldre amb la tecnologia que ens proporcionen les xarxes socials.

 • Comunicació Club – Famílies

 • Disseny de la plantilla de tots els partits del cap de setmana del mes d’enguany.

 • Obertura d’1 perfil de xarxes socials, habitualment Facebook

 • Publicació a la xarxa o bé en apartat de web si es té, de la crònica dels partits disputats amb comentaris dels partits per part de cada entrenador i 1 foto del partit. Si no hi ha crònica del partit o bé fotografia, únicament es publicarà el resultat del partit.

 • Disseny dels post corporatius del Club, com:

  • Actuar davant una lesió.
  • Aconseguir l’equipatge del club, preus, talles, etc…
 • Disseny de la plantilla dels partits més importants de la jornada, derbis, …

 • Comunicació interna per Whatsapp entre MP Digital Marketing i el Club.

Hi estic interessat
Plan de Entrenamiento para Clubs Deportivos

Entrenaments per a Clubs

Social Media per la gestió esportiva

Aquest Pla d’entrenament digital per a clubs esportius és l’únic que està segmentat per un sector molt concret, l’esportiu. L’objectiu és facilitar la comunicació entre els jugadors i pares de jugadors amb el Club. Apareixen tasques que es fan pesades al llarg de la temporada com la informació corporativa, esdeveniments i competicions, novetats, elaboració de tràmits de certificats mèdics, informació sobre l’actuació davant una lesió, etc…
Informació que a vegades no arriba a les famílies i que proposem resoldre amb la tecnologia que ens proporcionen les xarxes socials.

 • Comunicació Club – Famílies

 • Disseny de la plantilla de tots els partits del cap de setmana del mes d’enguany.

 • Obertura d’1 perfil de xarxes socials, habitualment Facebook

 • Publicació a la xarxa o bé en apartat de web si es té, de la crònica dels partits disputats amb comentaris dels partits per part de cada entrenador i 1 foto del partit. Si no hi ha crònica del partit o bé fotografia, únicament es publicarà el resultat del partit.

 • Disseny dels post corporatius del Club, com:

  • Actuar davant una lesió.
  • Aconseguir l’equipatge del club, preus, talles, etc…
 • Disseny de la plantilla dels partits més importants de la jornada, derbis, …

 • Comunicació interna per Whatsapp entre MP Digital Marketing i el Club.

Hi estic interessat
CONTACTE AMB NOSALTRES
Plan de Entrenamiento para Clubs Deportivos

Entrenaments per a Clubs

Social Media per la gestió esportiva

Aquest Pla d’entrenament digital per a clubs esportius és l’únic que està segmentat per un sector molt concret, l’esportiu. L’objectiu és facilitar la comunicació entre els jugadors i pares de jugadors amb el Club. Apareixen tasques que es fan pesades al llarg de la temporada com la informació corporativa, esdeveniments i competicions, novetats, elaboració de tràmits de certificats mèdics, informació sobre l’actuació davant una lesió, etc…
Informació que a vegades no arriba a les famílies i que proposem resoldre amb la tecnologia que ens proporcionen les xarxes socials.

 • Comunicació Club – Famílies

 • Disseny de la plantilla de tots els partits del cap de setmana del mes d’enguany.

 • Obertura d’1 perfil de xarxes socials, habitualment Facebook

 • Publicació a la xarxa o bé en apartat de web si es té, de la crònica dels partits disputats amb comentaris dels partits per part de cada entrenador i 1 foto del partit. Si no hi ha crònica del partit o bé fotografia, únicament es publicarà el resultat del partit.

 • Disseny dels post corporatius del Club, com:

  • Actuar davant una lesió.
  • Aconseguir l’equipatge del club, preus, talles, etc…
 • Disseny de la plantilla dels partits més importants de la jornada, derbis, …

 • Comunicació interna per Whatsapp entre MP Digital Marketing i el Club.

Hi estic interessat
CONTACTE AMB NOSALTRES