Social Seo Blog

Social SEO

Dins un territori tan competitiu com pot ser internet, el principal objectiu de les empreses és aconseguir els primers llocs dins el motor de cerques de Google. El gran premi està representat per clics gratuïts i més visitants a la teva web i està esperant.

Però com aconseguiràs que la teva web es posicioni millor i destaqui de la resta de milions de web que hi ha a internet?

La resposta està en el SEO (Search Engine Optimization).

El SEO va néixer amb la idea de generar el màxim de transit possible a una web. En aquest moment les xarxes socials no existien, de manera que aquest trànsit provenia totalment dels cercadors.

Social Media i SEO = Social SEO

El SEO i les Xarxes Socials són dues estratègies de Marketing Digital que sempre se les ha considerat independents l’una de l’altra. Però la veritat és que la unió de les dues les converteix en molt poderoses. Són molt més efectives que quan actuen per separat. De la sinergia de la seva unió neix el Social SEO.

Més visibilitat en xarxes Socials = Més links al web = Més posicionament

Perquè aquesta igualtat funcioni de veritat, cal compartir continguts que estiguin optimitzats, però no només per als cercadors sinó també per a les persones. Cal recordar que el SEO és una disciplina a llarg termini.

Social SEO Blog

Social Media i SEO, condemnats a entendre’s

Actualment les coses són molt diferents i el trànsit no només prové dels cercadors sinó que el seu màxim volum el poden produir les xarxes socials. Així que si el vehicle per atreure trànsit prové de les xarxes socials, veiem que el SEO i el Social Media estan condemnats a entendre.

Les empreses cada vegada experimenten un major nombre d’especialitzacions dins dels projectes a internet, s’ha d’optimitzar la usabilitat, controlar les mètriques, tenir estratègies social media, executar un pla de màrqueting digital i de continguts … De res servirà si el community manager interactua amb els usuaris i el contingut no està optimitzat, no hi ha trucades a l’acció, i no se sap el resultat de les seves campanyes perquè no es controlen les mètriques kpi’s.

El pilar estratègic del SEO i el Social Media és la creació de contingut de valor per a l’audiència.

9 Passos per millorar el SEO en Xarxes Socials

Els responsables de les xarxes socials de les empreses han de tenir en compte una sèrie de requisits per millorar el posicionament en cercadors, que serien:

1.- Quins són els meus objectius de posicionament?

Els objectius de posicionament poden ser:

 • Enfortir la marca (branding)
 • Vendre un producte o servei
 • Fidelitzar i generar confiança
 • crear comunitat
 • Aconseguir clients potencials (leads)
 • Altres objectius.
Social Seo Blog

2.- Analitzar i optimitzar les paraules clau

S’ha de saber quines paraules clau tenen millor rendiment i quines ens serviran millor per aconseguir els nostres objectius.

Saber que per exemple si venem bicicletes identificar amb eines de planificació de keywords que bicis s’usa molt més que bicicletes.

Social Seo Blog

3.- Analitzar la competència

Sempre s’ha de tenir controlada a la teva competència per millorar les teves pràctiques, i  si les seves estratègies els hi funcionen aplicar-les tu.

Social Seo Blog

4.- Triar les xarxes socials més adequades a les nostres necessitats.

No totes les xarxes socials són adequades per a tothom. Has identificar on es troba el teu públic objectiu i visualizarte dins aquestes xarxes socials. Les principals xarxes socials són:

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • Youtube
 • Linkedln
 • Pinterest
Social SEO Blog

5.- Identificar la segmentació de les publicacions

A que públic ens dirigim, edats, sexe, interessos, ubicació, … Posteriorment analitzar com es valora el contingut, com es comparteix, el segueixen influenciadors?, …

Social Seo Blog

6.- Cal optimitzar els perfils de les xarxes socials.

Utilitzar paraules claus tant en el nom com en la descripció de les nostres comptes.

Etiquetar les imatges amb els anomenats continguts ALT, on es veu la procedència de la foto i quin és el seu propietari.

Social Seo Blog

7.- Saber en tot moment quin tipus de contingut anem a compartir.

Depenent de quins siguin els nostres objectius i el nostre Target ens pot interessar un contingut o un altre. Alguns dels tipus de continguts més coneguts són:

 • Articles i notes de premsa
 • Articles de Blocs
 • Llibres electrònics
 • Vídeos i material multimèdia
 • Podcasts
Social SEO Blog

8.- Planejar la publicació del contingut amb anterioritat.

Realitzar un planning trimestral o anual sobre tot el contingut a publicar a les diferents xarxes socials. Aquesta calendarització ha d’estar ajustada a possibles canvis i necessitats de comunicació que vagin sorgint en cada moment.

Social Seo Blog

9.- Analitzar les mètriques i realitzar les modificacions pertinents per optimitzar les nostres accions i aconseguir els objectius fixats.

Els anàlisis durant i després d’una campanya ens serviran per anar ajustant els paràmetres que menys resultats ens estiguin donant,  per optimitzar la inversió publicitaria. También ens ajudaran a prendre mesures de futur cap a pròximes campanyes.

Social Seo Blog
Social Seo Blog CAT
Des MP Digital Marketing us proposem el Pla d’Entrenament de Nutrició Digital per optimitzar el SEO de continguts del teu negoci.
Si t’ha agradat aquest article, potser també t’interessa llegir:
Social Seo Blog

Social SEO

Dins un territori tan competitiu com pot ser internet, el principal objectiu de les empreses és aconseguir els primers llocs dins el motor de cerques de Google. El gran premi està representat per clics gratuïts i més visitants a la teva web i està esperant.

Però com aconseguiràs que la teva web es posicioni millor i destaqui de la resta de milions de web que hi ha a internet?

La resposta està en el SEO (Search Engine Optimization).

El SEO va néixer amb la idea de generar el màxim de transit possible a una web. En aquest moment les xarxes socials no existien, de manera que aquest trànsit provenia totalment dels cercadors.

Social Media i SEO = Social SEO

El SEO i les Xarxes Socials són dues estratègies de Marketing Digital que sempre se les ha considerat independents l’una de l’altra. Però la veritat és que la unió de les dues les converteix en molt poderoses. Són molt més efectives que quan actuen per separat. De la sinergia de la seva unió neix el Social SEO.

Més visibilitat en xarxes Socials = Més links al web = Més posicionament

Perquè aquesta igualtat funcioni de veritat, cal compartir continguts que estiguin optimitzats, però no només per als cercadors sinó també per a les persones. Cal recordar que el SEO és una disciplina a llarg termini.

Social SEO Blog

Social Media i Seo, condemnats a entendre’s.

Actualment les coses són molt diferents i el trànsit no només prové dels cercadors sinó que el seu màxim volum el poden produir les xarxes socials. Així que si el vehicle per atreure trànsit prové de les xarxes socials, veiem que el SEO i el Social Media estan condemnats a entendre.

Les empreses cada vegada experimenten un major nombre d’especialitzacions dins dels projectes a internet, s’ha d’optimitzar la usabilitat, controlar les mètriques, tenir estratègies social media, executar un pla de màrqueting digital i de continguts … De res servirà si el community manager interactua amb els usuaris i el contingut no està optimitzat, no hi ha trucades a l’acció, i no se sap el resultat de les seves campanyes perquè no es controlen les mètriques kpi’s.

El pilar estratègic del SEO i el Social Media és la creació de contingut de valor per a l’audiència.

9 Passos per millorar el SEO en Xarxes Socials

Els responsables de les xarxes socials de les empreses han de tenir en compte una sèrie de requisits per millorar el posicionament en cercadors, que serien:

1.- Quins són els meus objectius de posicionament?

Els objectius de posicionament poden ser:

 • Enfortir la marca (branding)
 • Vendre un producte o servei
 • Fidelitzar i generar confiança
 • crear comunitat
 • Aconseguir clients potencials (leads)
 • Altres objectius.
Social Seo Blog

2.- Analitzar i optimitzar les paraules clau

S’ha de saber quines paraules clau tenen millor rendiment i quines ens serviran millor per aconseguir els nostres objectius.

Saber que per exemple si venem bicicletes identificar amb eines de planificació de keywords que bicis s’usa molt més que bicicletes.

Social Seo Blog

3.- Analitzar la competència

Sempre s’ha de tenir controlada a la teva competència per millorar les teves pràctiques, i  si les seves estratègies els hi funcionen aplicar-les tu.

Social Seo Blog

4.- Triar les xarxes socials més adequades a les nostres necessitats.

No totes les xarxes socials són adequades per a tothom. Has identificar on es troba el teu públic objectiu i visualizarte dins aquestes xarxes socials. Les principals xarxes socials són:

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • Youtube
 • Linkedln
 • Pinterest
Social SEO Blog

5.- Identificar la segmentació de les publicacions

A que públic ens dirigim, edats, sexe, interessos, ubicació, … Posteriorment analitzar com es valora el contingut, com es comparteix, el segueixen influenciadors?, …

Social Seo Blog

6.- Cal optimitzar els perfils de les xarxes socials.

Utilitzar paraules claus tant en el nom com en la descripció de les nostres comptes.

Etiquetar les imatges amb els anomenats continguts ALT, on es veu la procedència de la foto i quin és el seu propietari.

Social Seo Blog

7.- Saber en tot moment quin tipus de contingut anem a compartir.

Depenent de quins siguin els nostres objectius i el nostre Target ens pot interessar un contingut o un altre. Alguns dels tipus de continguts més coneguts són:

 • Articles i notes de premsa
 • Articles de Blocs
 • Llibres electrònics
 • Vídeos i material multimèdia
 • Podcasts
Social SEO Blog

8.- Planejar la publicació del contingut amb anterioritat.

Realitzar un planning trimestral o anual sobre tot el contingut a publicar a les diferents xarxes socials. Aquesta calendarització ha d’estar ajustada a possibles canvis i necessitats de comunicació que vagin sorgint en cada moment.

Social Seo Blog

9.- Analitzar les mètriques i realitzar les modificacions pertinents per optimitzar les nostres accions i aconseguir els objectius fixats.

Els anàlisis durant i després d’una campanya ens serviran per anar ajustant els paràmetres que menys resultats ens estiguin donant,  per optimitzar la inversió publicitaria. También ens ajudaran a prendre mesures de futur cap a pròximes campanyes.

Social Seo Blog
Social Seo Blog CAT
Des MP Digital Marketing us proposem el Pla d’Entrenament de Nutrició Digital per optimitzar el SEO de continguts del teu negoci.
Si t’ha agradat aquest article, potser també t’interessa llegir:
Social Seo Blog

Social SEO

Dins un territori tan competitiu com pot ser internet, el principal objectiu de les empreses és aconseguir els primers llocs dins el motor de cerques de Google. El gran premi està representat per clics gratuïts i més visitants a la teva web i està esperant.

Però com aconseguiràs que la teva web es posicioni millor i destaqui de la resta de milions de web que hi ha a internet?

La resposta està en el SEO (Search Engine Optimization).

El SEO va néixer amb la idea de generar el màxim de transit possible a una web. En aquest moment les xarxes socials no existien, de manera que aquest trànsit provenia totalment dels cercadors.

Social Media i SEO = Social SEO

El SEO i les Xarxes Socials són dues estratègies de Marketing Digital que sempre se les ha considerat independents l’una de l’altra. Però la veritat és que la unió de les dues les converteix en molt poderoses. Són molt més efectives que quan actuen per separat. De la sinergia de la seva unió neix el Social SEO.

Més visibilitat en xarxes Socials = Més links al web = Més posicionament

Perquè aquesta igualtat funcioni de veritat, cal compartir continguts que estiguin optimitzats, però no només per als cercadors sinó també per a les persones. Cal recordar que el SEO és una disciplina a llarg termini.

Social SEO Blog

Social Media i Seo, condemnats a entendre’s.

Actualment les coses són molt diferents i el trànsit no només prové dels cercadors sinó que el seu màxim volum el poden produir les xarxes socials. Així que si el vehicle per atreure trànsit prové de les xarxes socials, veiem que el SEO i el Social Media estan condemnats a entendre.

Les empreses cada vegada experimenten un major nombre d’especialitzacions dins dels projectes a internet, s’ha d’optimitzar la usabilitat, controlar les mètriques, tenir estratègies social media, executar un pla de màrqueting digital i de continguts … De res servirà si el community manager interactua amb els usuaris i el contingut no està optimitzat, no hi ha trucades a l’acció, i no se sap el resultat de les seves campanyes perquè no es controlen les mètriques kpi’s.

El pilar estratégico de SEO y Social Media es la creación de contenido de valor para la audiencia.

9 Passos per millorar el SEO en Xarxes Socials

Els responsables de les xarxes socials de les empreses han de tenir en compte una sèrie de requisits per millorar el posicionament en cercadors, que serien:

1.- Quins són els meus objectius de posicionament?

Els objectius de posicionament poden ser:

 • Enfortir la marca (branding)
 • Vendre un producte o servei
 • Fidelitzar i generar confiança
 • crear comunitat
 • Aconseguir clients potencials (leads)
 • Altres objectius.
Social Seo Blog

2.- Analitzar i optimitzar les paraules clau

S’ha de saber quines paraules clau tenen millor rendiment i quines ens serviran millor per aconseguir els nostres objectius.

Saber que per exemple si venem bicicletes identificar amb eines de planificació de keywords que bicis s’usa molt més que bicicletes.

Social Seo Blog

3.- Analitzar la competència

Sempre s’ha de tenir controlada a la teva competència per millorar les teves pràctiques, i  si les seves estratègies els hi funcionen aplicar-les tu.

Social Seo Blog

4.- Triar les xarxes socials més adequades a les nostres necessitats.

No totes les xarxes socials són adequades per a tothom. Has identificar on es troba el teu públic objectiu i visualizarte dins aquestes xarxes socials. Les principals xarxes socials són:

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • Youtube
 • Linkedln
 • Pinterest
Social SEO Blog

5.- Identificar la segmentació de les publicacions

A que públic ens dirigim, edats, sexe, interessos, ubicació, … Posteriorment analitzar com es valora el contingut, com es comparteix, el segueixen influenciadors?, …

Social Seo Blog

6.- Cal optimitzar els perfils de les xarxes socials.

Utilitzar paraules claus tant en el nom com en la descripció de les nostres comptes.

Etiquetar les imatges amb els anomenats continguts ALT, on es veu la procedència de la foto i quin és el seu propietari.

Social Seo Blog

7.- Saber en tot moment quin tipus de contingut anem a compartir.

Depenent de quins siguin els nostres objectius i el nostre Target ens pot interessar un contingut o un altre. Alguns dels tipus de continguts més coneguts són:

 • Articles i notes de premsa
 • Articles de Blocs
 • Llibres electrònics
 • Vídeos i material multimèdia
 • Podcasts
Social SEO Blog

8.- Planejar la publicació del contingut amb anterioritat.

Realitzar un planning trimestral o anual sobre tot el contingut a publicar a les diferents xarxes socials. Aquesta calendarització ha d’estar ajustada a possibles canvis i necessitats de comunicació que vagin sorgint en cada moment.

Social Seo Blog

9.- Analitzar les mètriques i realitzar les modificacions pertinents per optimitzar les nostres accions i aconseguir els objectius fixats.

Els anàlisis durant i després d’una campanya ens serviran per anar ajustant els paràmetres que menys resultats ens estiguin donant,  per optimitzar la inversió publicitaria. También ens ajudaran a prendre mesures de futur cap a pròximes campanyes.

Social Seo Blog
Social Seo Blog CAT
Des MP Digital Marketing us proposem el Pla d’Entrenament de Nutrició Digital per optimitzar el SEO de continguts del teu negoci.
Si t’ha agradat aquest article, potser també t’interessa llegir:
Miquel Puig